Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành CNTT (2020 - 2030)

  • Tác giả: Tan H. Nguyen
  • Đơn vị tổ chức: Khoa CNTT - Trường ĐH Tiền Giang
  • Website: Xem thêm tại đây
  • Fulltext: Tải về tại đây
  • Ngày gửi: 2019-04-21
  • Ngày duyệt: 2019-05-13
  • Ngày đăng: 2019-05-13
Tóm tắt

Sự bùng nổ và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (gọi tắt là FIR hay 4G) đã và đang có nhiều tác động đối với mọi mặt đời sống của chúng ta, bao gồm: Nông nghiệp, giao thông, y tế và giáo dục…Trong đó, giáo dục là ngành chịu tác động nhiều nhất, nhưng cũng là ngành có sự chuyển biến, thay đổi chậm nhất hiện nay. Đặc biệt, trong việc tái cấu trúc chương trình, đầu tư cơ sở trang thiết bị thực hành để nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ cao, đạt chất lượng và hợp tiêu chuẩn quốc tế. Trong bài phân tích này tôi sẽ làm rõ các nguyên nhân vì sao lao động trong ngành công nghệ thông tin (CNTT) chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp? Đồng thời, tôi cũng đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2030.

Từ khóa: Đào tạo CNTT 2019 – 2030, giải pháp CNTT 2019 – 2030, nâng cao chất lượng lao động CNTT…

Bình luận