Internet of Things: Các vấn đề hiện nay

  • Tác giả: Nguyễn Tấn Huynh
  • Đơn vị tổ chức: Nhà sách Thăng Long
  • Website: Xem thêm tại đây
  • Fulltext: Tải về tại đây
  • Ngày gửi: 2020-07-01
  • Ngày duyệt: 2020-12-07
  • Ngày đăng: 2020-12-07
Tóm tắt

“Internet of Things: Các vấn đề hiện nay!” là một trong 03 cuốn sách chuyên khảo mà tôi viết về IoT đầu tiên tại Việt Nam. Nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn bao quát về sự phát triển của công nghệ IoT trong giai đoạn 2020 – 2030 thông qua các đề tài, dự án thực tế mà chính bản thân tôi và các cộng sự đã thực hiện từ năm 2015 đến nay. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về công nghệ này, cũng như những bạn có mong muốn tìm hiểu và ứng dụng IoT trong học tập, nghiên cứu và kinh doanh của chính bản thân các bạn.

Từ khóa: IoT các vấn đề hiện nay; Internet of Things; Cách mạng công nghiệp 4.0

Bình luận