Khoá học kỹ năng nghiên cứu miễn phí của Research4Life

Research4Life là tên gọi chung của 05 chương trình, bao gồm HINARI, AGORA, OARE, ARDI và GOALI. Đây là mạng lưới hợp tác giữa nhiều tổ chức quan trọng như WHO, FAO, UNEP, WIPO, ILO, thư viện Đại học Cornell & Yale, INASP, STM và khoảng 200 nhà xuất bản khoa học với mục tiêu thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các quốc gia bằng cách cung cấp quyền truy cập tạp chí, sách báo, tài liệu khoa học với mức giá rẻ hoặc miễn phí cho các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Hiện tại Research4Life đang mở đơn đăng ký cho khoá học "Kỹ năng nghiên cứu lần thứ 7" miễn phí diễn ra từ ngày 11/ 04/ 2022 - 15/ 05/ 2022 dành riêng cho các quốc gia nằm trong danh sách được hỗ trợ theo quy định. Nội dung khoá học liên quan đến công bố khoa học, kỹ năng tra cứu tài liệu, đánh giá nghiên cứu, trắc lượng thông tin, viết bài báo. Khoá học sẽ diễn ra trong 05 tuần với những nội dung chính như sau:

  • Phần 1: Công bố khoa học, đánh giá nghiên cứu và trắc lượng thông tin.

  • Phần 2: Tìm và sử dụng thông tin khoa học; bản quyền và các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu; trích dẫn, quản lý tài liệu tham khảo và các công cụ hợp tác nghiên cứu.

  • Phần 3: Cách sử dụng tài nguyên của Research4Life và các công cụ đánh giá nghiên cứu như Scopus, Lens, Dimensions.

  • Phần 4: Các tài nguyên theo từng lĩnh vực nghiên cứu.

  • Phần 5: Cách viết và công bố bài báo khoa học.

  • Phần 6: Lan tỏa thông tin về Research4Life và tác động chính sách.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần dành khoảng 6 - 8 tiếng mỗi tuần cho các bài học, webinar và thảo luận.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được giao một bài kiểm tra trực tuyến. Học viên nào hoàn thành bài kiểm tra được nhận Chứng chỉ tham gia khóa học (Certificate of Attendance). Những ai đạt kết quả kiểm tra từ 7.0 trở lên được nhận Giấy khen (Certificate of Achievement).

Lưu ý: Hạn chót đăng ký vào ngày 30/ 03/ 2022. Nếu các bạn có cần thêm bất kỳ thông tin nào về khoá học, có thể truy cập đường dẫn này. Những học viên được chọn tham gia khóa học sẽ nhận được thông báo từ Research4Life vào ngày 07/ 04/ 2022.

Tài liệu tham khảo:

Bài viết được tôi tổng hợp, kiểm tra thông tin và biên tập lại từ nguồn Facebook của anh Duong Tu. Do đó, nếu các bạn muốn biết thông tin khác có thể truy cập "tài liệu tham khảo" bên dưới:

  1. Duong Tu. (2022, Mar 19). Khoá học miễn phí về kỹ năng nghiên cứu của Research4Life[Facebook status]. https://www.facebook.com/groups/LiemChinhKhoaHoc/permalink/676150536965115/
  2. Calling registrations for the 7th Research4Life MOOC. (2022, Mar 10). Research4Life. https://www.research4life.org/news/registrations-open-research4life-mooc/?fbclid=IwAR0wKIfbumnq_K3Kevoieyl8Uodd7buRLPG86JzhIyAFiRL0f0qO03W_qDo
Đăng ngày: 19/03/2022
Tác giả: Tan H. Nguyen
Từ khóa: Research4Life, Kỹ năng nghiên cứu, Khoá học miễn phí

Bình luận