Tập dữ liệu Scopus 2021: Nguồn dữ liệu mở

Trong tập dữ liệu Scopus 2021 này sẽ cung cấp cho các bạn một bảng danh sách của những tạp chí thuộc danh sách Scopus, WoS, hay DOAJ được thống kế đến tháng 10 năm 2020. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng file excel chứa 09 trang tính excel và được chia thành các cột thông tin như tên tạp chí, ISSN, e-ISSN, nhà xuất bản, địa chỉ nhà xuất bản, thời gian hoạt động, loại tạp chí, chỉ số trích dẫn và nhiều thông tin dữ liệu khác.

Tập dữ liệu này được chia sẻ bởi Tiến sĩ Ilene Frank. Ngoài ra, nếu các bạn muốn biết thông tin chi tiết về tập dữ liệu này có thể truy cập vào cổng thông tin "Cơ sở dữ liệu" của IEEE tại đây.

Đường dẫn tải file dữ liệu tại đây. Chú ý, file dữ liệu hiện tại khác nặng, do đó tôi chỉ công bố một file danh sách 1,000 tạp chí (không đầy đủ các trang). Nếu các bạn có nhu cầu thực hiện những nghiên cứu sử dụng đầy đủ dữ liệu của 40,805 tạp chí, vui lòng liên lạc tôi qua email được công bố ở mục liên lạc.

Đăng ngày: 05/04/2022
Tác giả: Tan H. Nguyen
Từ khóa: Scopus Database, Tập dữ liệu Scopus 2021, Tập dữ liệu tạp chí, Danh sách tạp chí

Bình luận