Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 (Hà Nội)

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Sau 11 năm triển khai, phong trào “Sáng tạo trẻ” đã trở thành sân chơi khơi gợi nguồn sáng tạo, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên luôn khát khao được cống hiến, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phong trào đã thực sự có sức sống, sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua phong trào này đã có hàng vạn ý tưởng, công trình được ghi nhận và áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: từ các công trường, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện đến các viện nghiên cứu, trường học; từ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên đến đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang; từ quá trình lao động sản xuất nông nghiệp đến việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ vào đời sống sinh hoạt…

Cũng tại Festival “Sáng tạo trẻ” lần thứ VIII năm 2015, Trung ương Đoàn đã trao giải cho 16 đề tài, sản phẩm tiêu biểu nhất, có tính ứng dụng thực tiễn cao của cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công thương phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 đơn vị xuất sắc nhất để trao giải tập thể.

Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc được tổ chức lần thứ VIII năm 2015 một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận và giải quyết nhu cầu của thanh niên một cách khoa học, thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.

Đăng ngày: 20/12/2015
Tác giả: Tan H. Nguyen
Từ khóa: Festival sáng tạo trẻ, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

Bình luận